Strokovne inženirske storitve

s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij:

  • avtomatizacija procesnih naprav: krmiljenje, senzorika, zajem podatkov, daljinsko vodenje in nadzor,
  • razvoj informacijskih sistemov: upravljanje poslovnih procesov, informiranje in podpora odločanju, spletno poslovanje B2B in B2C,
  • izdelava računalniških simulatorjev in emulatorjev,
  • povezovanje računalniških sistemov: komunikacije v heterogenih okoljih, telekomunikacije in brezžične komunikacije, podatkovno rudarjenje, pretvorbe in prilagoditve,
  • zaščita podatkov in komunikacij: varnostni sistemi, požarni zidovi, kriptiranje, reševanje po okvarah,
  • programska oprema po naročilu,
  • vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme ter omrežij,
  • svetovanje.